Notes ,,Prosperitet” manji

600,00 din.

Aktiviraj željeno, planiraj snažno, posluj odvažno. Piši i lepi vizuelno, željeno, kalkuliši realno, akumuliraj ozbiljno.

Materijal: fleksibilna korica, elastična traka, zaobljena ivica
Dimenzija: 14 x 9 cm
Cena: 600 RSD

PRIKAZAN PROIZVOD MOŽETE DA KUPITE U POSLOVNOJ JEDINICI FENG SHUI INSTITUTA KOJA SE NALAZI NA SLEDEĆOJ LOKACIJI: ZEMUN (VINARSKA 13), ILI DA PORUČITE PUTEM BROJA TELEFONA KOJI SLEDI: +381668393888 / +381113220788

Kategorija:
Send Email
StumbleUponEmail